Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

chryste
12:10
3130 dce6 390
/tuszzarogiem
chryste
12:10

February 19 2018

chryste
19:19
9841 3701 390
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazapachsiana zapachsiana
chryste
19:18
7557 9d19 390
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viazapachsiana zapachsiana

February 04 2018

chryste
23:43
2365 1382 390
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viapotrzask potrzask
chryste
23:36
9780 26fd 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapotrzask potrzask
chryste
23:29
Wkurwia nas wszystko. Że jest za ciepło, że jest za zimno, że ktoś coś powiedział, że ktoś czegoś nie powiedział, że ktoś zostawił otwartą klapę od kibla, że zarysowaliśmy w samochodzie zderzak, że nam nie dała albo że nam dała zbyt powściągliwie, że ktoś nie wysłał e-maila albo obiecał, ale tego nie zrobił, że nam żarcie do stolika przynieśli zbyt mało energicznie i nie pocałowali wystarczająco miłośnie w dupę. 
Irytujemy się drobiazgami, czyli rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Nasze życie staje się ciągiem tanich, niepotrzebnych dram. Zamiast żyć, odczuwać, cieszyć się, napierdalamy na nieustającym wkurwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana

October 30 2017

chryste
12:48
Reposted fromtfu tfu viazapachsiana zapachsiana
chryste
12:47
2594 e247 390

July 20 2017

10:54
4197 2989 390

Our tree house refuge in the jungle.

Toledo District, Belize.

chryste
10:53
chryste
10:53
chryste
10:51

July 19 2017

chryste
23:24
chryste
23:24
chryste
23:24
chryste
23:23

March 11 2015

chryste
15:25
0898 73ed 390
Reposted fromonatequila onatequila vialugola lugola
chryste
15:10
2425 7bb0 390
Reposted frombillboard billboard viaburdel burdel
chryste
15:08
8307 71a8 390
Reposted fromseverine severine viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl