Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2018

chryste
22:40
9032 3d92 390
Reposted fromgreens greens viazapachsiana zapachsiana
chryste
22:37
chryste
22:36
0193 6f68 390
Reposted fromnutt nutt viazapachsiana zapachsiana
chryste
22:34
9561 6c12 390
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viazapachsiana zapachsiana
chryste
22:34
1152 8d73 390
Reposted fromEkran Ekran viazapachsiana zapachsiana
chryste
22:33
5798 1e1d 390
Reposted fromxfrd xfrd viazapachsiana zapachsiana
chryste
22:28
0827 df8a 390
Reposted frommeem meem viazapachsiana zapachsiana
chryste
22:28
0285 3c28 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viazapachsiana zapachsiana
chryste
22:27
9350 7078 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazapachsiana zapachsiana
chryste
22:26
chryste
22:25
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

March 05 2018

chryste
12:49
6967 46e2 390
Reposted fromlautenist lautenist viazapachsiana zapachsiana

February 23 2018

chryste
11:37
3882 3785
Reposted fromtfu tfu viapotrzask potrzask

February 20 2018

chryste
12:10
3130 dce6 390
/tuszzarogiem
chryste
12:10

February 19 2018

chryste
19:19
9841 3701 390
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazapachsiana zapachsiana
chryste
19:18
7557 9d19 390
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viazapachsiana zapachsiana

February 04 2018

chryste
23:43
2365 1382 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viapotrzask potrzask
chryste
23:36
9780 26fd 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapotrzask potrzask
chryste
23:29
Wkurwia nas wszystko. Że jest za ciepło, że jest za zimno, że ktoś coś powiedział, że ktoś czegoś nie powiedział, że ktoś zostawił otwartą klapę od kibla, że zarysowaliśmy w samochodzie zderzak, że nam nie dała albo że nam dała zbyt powściągliwie, że ktoś nie wysłał e-maila albo obiecał, ale tego nie zrobił, że nam żarcie do stolika przynieśli zbyt mało energicznie i nie pocałowali wystarczająco miłośnie w dupę. 
Irytujemy się drobiazgami, czyli rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Nasze życie staje się ciągiem tanich, niepotrzebnych dram. Zamiast żyć, odczuwać, cieszyć się, napierdalamy na nieustającym wkurwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl